1. خانه
 2. /
 3. بخش‌ها
 4. /
 5. نهج البلاغه
 6. /
 7. انتشار کتاب نهج البلاغه بصورت موضوعی و بازتابهایش

انتشار کتاب نهج البلاغه بصورت موضوعی و بازتابهایش

 کتاب هفته: ابراهیم منهاج، مولف این اثر، برای رسیدن به هدف خود یعنی تقسیم بندی نهج البلاغه از راهکارهای گوناگونی استفاده کرده است.به عنوان مثال، وی برای بدست آوردن تواتر لفظی و معنوی در سخنان امام علی (ع) و تفسیر برخی از سخنان این بزرگوار، بیانات حضرت (ع) را در نهج البلاغه بر حسب موضوع به چند بخش تقسیم کرده و سخنان مربوط به هر موضوع را در کنار هم قرار داده است تا با هم سنجیده و مقایسه شوند. همچنین سخنان مربوط به حوادث و مسائل تاریخی را را بر حسب تاریخ بیان، مرتب کرده تا شرایط خاص اجتماعی و سیاسی هر سخن تا حد ممکن مشخص شود، زیرا توجه به اوضاع اجتماعی هر سخن، در فهم معنای آن بسیار موثر است.

 

 

بازتاب تالیف کتاب نهج البلاغه بصورت موضوعی – با ترجمه مقابل، فنی، ادبی و شرح کلمات مشکل در رسانه ها:

* نشریه “کتاب هفته“:

مرور یک اثر تحقیقی

نگاهی علمی به گنجی الهی

به تازگی، ابراهیم منهاج (دشتی) در مکتوبی که توسط نشر بوستان منتشر شده، فرمایشات مولای متقیان علی (ع) را به صورت موضوعی دسته بندی کرده است. این کتاب، “نهج البلاغه به صورت موضوعی با ترجمه مقابل، فنی، ادبی و شرح کلمات مشکل” نام دارد.

نکاتی درباره ضرورت تدوین موضوعی نهج البلاغه

ارادت فرهیختگان عالم به ویژه شیعیان به کتاب نهج البلاغه فزون از حد تصور است، کتابی که گنجینه ای تمام نشدنی از علم لدنی جانشین شایسته پیامبر اکرم (ص) را شامل می شود.

بدون شک، برای استفاده بهینه از چنین کتابی، باید راهکارهای گوناگونی اندیشیده شوند. یکی از این راهکارها، نظم و ترتیب دادن به خطابه های موجود در ین کتاب است. بنابراین، تدوین موضوعی نهج البلاغه ضرورتی انکارناپذیر به حساب می آید.

در این باره ذکر چند نکته خالی از لطف نیست، نخست اینکه سخنان حضرت امیر (ع)در نهج البلاغه، نه تنها نظم و ترتیب موضوعی ندارند، بلکه از نظر تاریخ صدور و حوادث مربوط هم تنظیم نشده اند. بنابراین، مسایل علمی، عقیدتی، فقهی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی بسیار متنوع و گوناگون در بین این سخنان پراکنده اند. حتی می توان گفت که تقسیم کتاب به باب خطبه ها، باب نامه ها و باب حکمت ها هم تقسیم بندی موضوعی و علمی به حساب نمی آید. ضمن اینکه بعضی از سخنانی که در باب خطبه ها آورده شده اند، خطبه نیستند و بعضی هم که در باب نامه ها آمده اند، نامه نیستند. بنابراین، باید آنها را به شکلی علمی تقسیم بندی کرد.

نکته دوم این که نهج البلاغه مانند قرآن کریم نیست که تمام کلمات و جملات آن متواتر و به اصطلاح ، قطعی الصدور باشند. بنابراین، استناد به هریک از جملات آن به تنهایی برای اثبات یا نفی یک مطلب کافی نیست، بلکه مطلبی قابل استناد است که در سخنان متعدد تکرار شده و صدور آن از امام (ع) به تواتر لفظی یا معنوی با قراین، مسلم و قطعی شود و این موضوع هنگامی مشخص می شود که سخنان متعدد مربوط به یک موضوع، در کنار هم چیده و مشترکات آنها استخراج شدند و این مطلب هم صورت بندی علمی-موضوعی را تاکید می کند.

نکته سوم اینکه در بسیاری از مواقع، مفهوم سخن امام علی (ع) برای ما روشن نیست و احتمالات متعدد و ابعاد گوناگون دارد. بنابراین، بهترین راه برای تقسیر سخن حضرت امیر(ع) این است که آن را در کنار سخنان مشابه قرار دهیم و با کمک سایر سخنان حضرت امیر (ع) آن را تقسیر کنیم، یعنی نهج البلاغه را با خود نهج البلاغه تفسیر کنیم و این همان روشی است که مرحوم علامه طباطبایی (ره) در تفسیر “المیزان” بکار برده است، یعنی تفسیر قرآن با خود قرآن.

راهکارهایی برای رسیدن به هدف

ابراهیم منهاج، مولف این اثر، برای رسیدن به هدف خود یعنی تقسیم بندی نهج البلاغه از راهکارهای گوناگونی استفاده کرده است.

به عنوان مثال، وی برای بدست آوردن تواتر لفظی و معنوی در سخنان امام علی (ع) و تفسیر برخی از سخنان این بزرگوار، بیانات حضرت (ع) را در نهج البلاغه بر حسب موضوع به چند بخش تقسیم کرده و سخنان مربوط به هر موضوع را در کنار هم قرار داده است تا با هم سنجیده و مقایسه شوند. همچنین سخنان مربوط به حوادث و مسائل تاریخی را را بر حسب تاریخ بیان، مرتب کرده تا شرایط خاص اجتماعی و سیاسی هر سخن تا حد ممکن مشخص شود، زیرا توجه به اوضاع اجتماعی هر سخن، در فهم معنای آن بسیار موثر است.

در مجموع می توان بخش بندی و تقسیم موضوعی مولف این اثر را در هشت بخش زیر در نظر گرفت.

بخش اول: بیاناتی که به هر نحو، به اصل موضوع خلافت و امامت و شرایط و وظایف امام و نحوه انعقاد امامت ارتباط دارند.

بخش دوم: سیره سیاسی و عملی حضرت امام علی (ع) که شامل دستورات ایشان به کارگزاران خود از جمله مالک اشتر در عهدنامه ایشان به اوست. شرح این بخش به عنوان ” کارنامه سیاسی حضرت امام علی (ع) در نهج البلاغه ”  اکنون آماده چاپ است.

بخش سوم: بیانات مربوط به فتنه طلحه و زبیر و عایشه و جنگ بصره

بخش چهارم: بیانات مربوط به فتنه معاویه و جنگ صفین

بخش پنجم: بیانات مربوط به جریان حکمیت در جنگ صفین و جنگ خوارج

بخش ششم: بیانات مربوط به غارت اموال مسلمانان توسط معاویه و سخنانی که در مقام توبیخ و تحریک سپاه برای مقابله با این اعمال یا حمله مجدد به معاویه بیان شده اند.

بخش هفتم: سخنانی که به آینده سیاسی جامعه بعد از ایشان، یعنی تسلط بنی امیه اشاره دارند و سخنانی که به “ملاحم” معروف شده اند.

بخش هشتم: الهیات و مواعظ و بیاناتی درباره روش شناخت دین.

البته حکمت ها یا کلمات قصار حضرت امیر (ع) هم در موضوع های متناسب با بخش های هشتگانه آمده و هم در بخش جداگانه در پایان این کتاب همراه با ترجمه ذکر شده اند.

ظرایفی برای ارایه مکتوبی مطلوب

اینکه هنگام قلم زدن درباره اثر ارزشمندی نظیر نهج البلاغه باید رعایت مسائل گوناگونرا کرد، موضوعی انکار ناپذیر است. منهاج هم در این کتاب سعی کرده است ظرایف متعددی را رعایت کند. از جمله این ظرایف می توان به تلاش وی برای ارایه ترجمه ای مناسب از واژگان به کار رفته در نهج البلاغه اشاره کرد. در واقع، وی سعی کرده از لغات عربی رایج در زبان فارسی کنونی و از لغاتی که ریشه آنها در همان متن ترجمه شده، وجود دارند، استفاده کند.

نکته دیگر، تقید تدوینگر و مولف این کتاب به استفاده از عناوین منقول از سید رضی (ره) و انتخاب نسخه چاپ شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

آنچه باعث می شود مخاطب هنگام مطالعه این اثر، با دشواری روبرو نشود، توضیحات مکملی است که نگارنده بصورت پاورقی در هر صفحه آورده است به نحوی که در برخی از موارد، حجم پاورقی یک صفحه، تقریبا برابر با متن نوشتار اصلی همان صفحه می شود.

در این باره چند دلیل را می توان متذکر شد، نخست اینکه لحن سخنان امام علی (ع) به استثنای نامه ها، گفتاری است نه نوشتاری، طبیعی است که وقتی فردی می خواهد از طریق سخنرانی و خطابه های شفاهی، مطلبی را به شنوندگان بفهماند، بخشی از مطالب و نکات مورد نظرش را با لحن خاص یا تکیه بیشتر بر بعضی از کلمات به شنونده تفهیم کند. این موضوع، بر دشواری ترجمه چنین خطابه هایی می افزاید و وجود توضیحات در پاورقی، می تواند خواننده را در درک مطلب مورد نظر یاری کند.

نکته دیگر اینکه در سخنان حضرت امیر (ع) از ضرب المثل ها، تشبیهات، مجازات و کنایات رایج در جامعه آن عصر بسیار استفاده شده است. درک نکات و اشارات این تعبیر ها برای کسانی که با فرهنگ و جامعه آن زمان آشنایی کافی ندارند، بسیار دشوار است. از آنجا که نویسنده و مترجم این اثر هرگز قصد دخل و تصرف در مطالب را نداشته است، سعی کرده علاوه بر ترجمه دقیق مطالب، با ارائه توضیحات کافی در پاورقی ها، موضوع را روشن تر کند.

در مجموع می توان این کتاب را یک اثر تحقیقی دانست که نتیجه تلاش فراوان مولف آن اس، کتابی که می تواند مخاطبان را هرچه بیشتر با مفاهیم سخنان و نامه های امام علی (ع) آشنا کند و زمینه را برای دستیابی هرچه علمی تر و آسان تر به مطالب موردنظرشان در کتاب شریف نهج البلاغه فراهم آورد.

بدون شک، این کتاب می تواند منبعی برای انجام تحقیقات و پژوهش های گوناگون در فرمایشات امام اول شیعیان توسط محققان باشد.

چاپ نخست کتاب “نهج البلاغه به صورت موضوعی با ترجمه مقابل، فنی، ادبی و شرح کلمات مشکل” اثر ابراهیم منهاج (دشتی) را نشر بوستان کتاب با شمارگان هزار نسخه، ۱۰۹۱ صفحه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.

 

* مرکز کتاب وب سایت “تبیان زنجان“:

نهج البلاغه بصورت موضوعی

 

نويسنده: ابراهيم منهاج

ناشر: بوستان كتاب قم

زبان كتاب: فارسي

تعداد صفحه: ۱۰۹۰

اندازه كتاب: وزیری – سال انتشار: ۱۳۹۰ – دوره چاپ: ۱

مروری بر کتاب:

 

نهج البلاغه به صورت موضوعي با ترجمه مقابل و شرح كلمات مشكل

در اين كتاب سخنان حضرت امير عليه السلام در نهج البلاغه به ۸ بخش و موضوع تقسيم شده است.

بخش اول بياناتي است كه به هر نحو به اصل مسئله خلافت و امامت و شرايط و وظايف امام و نحو انعقاد امامت ارتباط دارد.

بخش دوم سيره سياسي و عملي حضرت امام علي عليه السلام كه شامل دستورات او به كار گزاران خود، از جمله مالك اشتر در عهد نامه ايشان به اوست.

بخش سوم: بيانات مربوط به فتنه طلحه وزبير و عايشه وجنگ بصره، بخش چهارم بيانات مربوط به فتنه معاويه و جنگ صفين و بخش پنجم بيانات مربوط به جريان حكميت در جنگ صفين و جنگ خوارج را در بر مي گيرد.

بخش ششم بيانات مربوط است به غارات معاويه و سخناني كه در مقام توبيخ و تحريك سپاه براي مقابله با آن غارات يا حمله مجدد به معاويه بيان شده است.

بخش هفتم سخناني است كه به آينده سياسي جامعه، بعد از خود، يعني تسلط بني اميه اشاره دارد و سخناني كه به عنوان ملاحم معروف شده است.

و بخش هشتم الهيات و مواعظ و بياناتي درباره روش شناخت دين را شامل مي شود.

حكمت ها يا كلمات قصار حضرت امام علي عليه السلام هم در موارد متناسب با بخش هاي هشت گانه آمده و هم در بخش جداگانه در پايان كتاب همراه ترجمه ذكر شده است.

در اين كتاب در موارد معدودي كه سخن امام عليه السلام با بيش از يك موضوع ارتباط داشته و تفكيك و تجزيه آن نامناسب يا غير ممكن به نظر رسيده، كل آن سخن، بر حسب نياز، در دو بخش و احيانا سه بخش تكرار شده است.

 

* “باشگاه اندیشه“:

نهج البلاغه موضوعی منتشر شد

 

موسسه بوستان کتاب «نهج‌البلاغه موضوعی» را منتشر کرد. در این اثر برای نخستین بار کلام حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه بر اساس موضوع سخنان ایشان و با توجه به تقدم و تاخر زمانی صدور بیانات از سوی ایشان، تدوین و منتشر شد.-

مهدی محدثی، کارشناس ارتباط با مراکز علمی موسسه بوستان کتاب در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، در این باره اظهار کرد: سخنان امام علی(ع) گهرهایی‌اند که در کتاب نهج‌البلاغه گردآوری شده‌اند اما تاکنون این سخنان، نه به صورت موضوعی و نه بر حسب تاریخی تنظیم نشده بودند.

وی با اشاره به این‌که با انتشار «نهج‌البلاغه موضوعی» برای نخستین بار سخنان امام علی(ع) بر اساس موضوعات و همچنین با توجه به تقدم و تاخر تاریخی (تاریخ صدور نامه، تاریخ وقوع حادثه، تاریخ بیان کلام) تدوین شده‌اند، گفت: در این راستا بوستان کتاب اقدام به انتشار «نهج‌البلاغه موضوعی» در ۹ بخش (موضوع) کرده است که در هر بخش، کلام امیرالمومنین(ع) در سه قسمت خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها ارایه می‌شود.

محدثی اضافه کرد: «دوران خلافت و امامت امام علی(ع)، کارنامه سیاسی، حوادث جنگ جمل، حوادث جنگ صفین، حکمیت و جنگ خوارج، غارات و تحریک سپاه، فتنه بنی امیه و مواهب حضرت علی(ع)، کلمات قصار»‌ سرفصل‌ها و موضوعات اصلی این اثر را تشکیل می‌دهند.

کارشناس ارتباط با مراکز علمی موسسه بوستان کتاب یادآور شد: تدوین و تنظیم این اثر توسط حجت‌الاسلام ابراهیم منهاج صورت گرفته است. عنوان کامل این اثر «نهج‌البلاغه به صورت موضوعی با ترجمه مقابل، فنی، ادبی و شرح کلمات مشکل» است و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۹۱ صفحه و به بهای ۲۰۰۰۰۰ ریال به تازگی توسط بوستان کتاب منتشر شده است.

 

* “خبرگزاری فارس“:

برای نخستین بار در کشور نهج البلاغه موضوعی منتشر شد

خبرگزاری فارس: بوستان کتاب قم برای نخستین بار در کشور، نهج البلاغه موضوعی را چاپ و در دومین نمایشگاه کتاب حوزه عرضه کرده است.

ه گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از ستاد خبری نمایشگاه‌های کتاب استان قم، بوستان کتاب حضوری چشمگیر در دومین نمایشگاه کتاب حوزه داشته و با ایجاد غرفه‌ای اقدام به عرضه کتاب‌های مورد نیاز مخاطبان کرده است.

نهج البلاغه موضوعی یکی از کتاب‌های شاخصی است که توسط این ناشر به چاپ رسیده است ضمن اینکه جلد ششم از مجموعه «اندیشه سیاسی و تربیتی علوی» نیز برای نخستین بار در این نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار دارد.
از دیگر کتاب‌هایی که چاپ نخست آنها توسط بوستان کتاب در دومین نمایشگاه کتاب حوزه عرضه شده‌اند می‌توان به «پژوهشی درباره انجیل و مسیح» و «گناهان و محرمات در اسلام» اشاره کرد.
بوستان کتاب قم چاپ مجموعه‌های ارزشمندی از معارف اسلامی و دینی را در دستور کار دارد که یکی از آنها «معجم تطبیقی فقهی» است و جلد پنجم آن نیز برای نخستین بار چاپ و در این نمایشگاه عرضه شده است.
از دیگر مجموعه‌های مفید و ارزشمند منتشر شده توسط بوستان کتاب قم می‌توان به «فرهنگ قرآن» در ۳۳ جلد اشاره کرد که توسط جمعی از محققین مرکز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی قم به چاپ رسیده و سال گذشته پرفروش‌ترین کتاب این غرفه بوده است.
دایرة المعارف قرآن نیز در بیش از هشت جلد توسط این ناشر موفق در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد، ضمن اینکه برخی از عناوین معرفی شده توسط بوستان کتاب قم به دلیل درخواست بالای مخاطبان هم اکنون به اتمام رسیده و مسئولان غرفه منتظر چاپ‌های جدید هستند تا آنها را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند که از این میان می‌توان به «اخلاق معاشرت» و فروغ ابدیت اشاره کرد که هر یک در تیراژ‌های وسیع، بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته‌اند.

 

 

* “خبرگزاری رسا“:

نهج البلاغه موضوعی با ترجمه کامل و شرح کلمات مشکل منتشر شد

 

خبرگزاری رسا ـ کتاب نهج البلاغه به صورت موضوعی با ترجمه مقابل و شرح کلمات مشکل به قلم ابراهیم منهاج (دشتی) از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سخنان امام علی امیر مؤمنان علیه السلام بسان گوهرهای گران بهایی در نهج البلاغه گرد آوری شده، اما نظم و ترتیبی ندارد؛ نه به صورت موضوعی و به بر حسب تاریخ صدور و حوادث مربوط. هم چنین در موارد بسیاری، مفهوم سخن امام علیه السلام برای ما روشن نیست و احتمالات متعدد و ابعاد گوناگونی دارد، برای رفع این مشکل و دسترسی آسان و صحیح به مطالب این گنجینه بزرگ، دسته بندی و موضوعی کردن را می طلبید که ابراهیم منهاج (دشتی) در کتاب نهج البلاغه موضوعی، به آن پرداخته است.
در این کتاب سخنان حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه به ۸ بخش و موضوع تقسیم شده است.
بخش اول بیاناتی است که به هر نحو به اصل مسئله خلافت و امامت و شرایط و وظایف امام و نحو انعقاد امامت ارتباط دارد.
بخش دوم سیره سیاسی و عملی حضرت امام علی علیه السلام که شامل دستورات او به کار گزاران خود، از جمله مالک اشتر در عهد نامه ایشان به اوست.
بخش سوم: بیانات مربوط به فتنه طلحه وزبیر و عایشه وجنگ بصره، بخش چهارم بیانات مربوط به فتنه معاویه و جنگ صفین و بخش پنجم بیانات مربوط به جریان حکمیت در جنگ صفین و جنگ خوارج را در بر می گیرد.
بخش ششم بیانات مربوط است به غارات معاویه و سخنانی که در مقام توبیخ و تحریک سپاه برای مقابله با آن غارات یا حمله مجدد به معاویه بیان شده است؛
بخش هفتم سخنانی است که به آینده سیاسی جامعه، بعد از خود، یعنی تسلط بنی امیه اشاره دارد و سخنانی که به عنوان ملاحم معروف شده است.
و بخش هشتم الهیات و مواعظ و بیاناتی درباره روش شناخت دین را شامل می شود.
حکمت ها یا کلمات قصار حضرت امام علی علیه السلام هم در موارد متناسب با بخش های هشت گانه آمده و هم در بخش جداگانه در پایان کتاب همراه ترجمه ذکر شده است.
در این کتاب در موارد معدودی که سخن امام علیه السلام با بیش از یک موضوع ارتباط داشته و تفکیک و تجزیه آن نامناسب یا غیر ممکن به نظر رسیده، کل آن سخن، بر حسب نیاز، در دو بخش و احیانا سه بخش تکرار شده است.
در بعضی موارد هم که سخن امام علیه السلام مشتمل بر دو موضوع قابل تفکیک بوده، به دو بخش تقسیم شده است.
زندگی نامه مرحوم سید رضی رحمة الله علیه، گرد آورنده نهج البلاغه و نگاهی به شرایط اجتماعی عصر او، مبنا و معیار گزینش و جمع آوری سخنان امام علیه السلام در نهج البلاغه، عوامل ایجاد شک و تردید در سند نهج البلاغه، نظرسه شارح بزرگ نهج البلاغه درباره سند آن، نقش کتاب هایی که درباره سند نهج البلاغه تألیف شده است، شرایط استناد به حدیث در مسائل عقیدتی ضمن چند مطلب، روش صحیح برای استنباط از مطالب نهج البلاغه و بخشی از وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام درباره شرایط تحقیق، در مقدمه کتاب آمده است.
در بخشی از این کتاب که به کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام پرداخته آمده است:« علامة الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، و أن لا یکون فی حدیثک فضل عن عملک، و أن تتقی الله فی حدیث غیرک.
از نشانه ایمان این است که راست همراه با ضرر را بر دروغ همراه با منفعت، ترجیح دهی و این که، سخنت بیش از عملت نباشد و این که، در صحبت از دیگران از خدا بترسی.»
کتاب نهج البلاغه به قلم ابراهیم منهاج (دشتی) در سال۱۳۹۰ با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۱۰۹۶ صفحه با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است./۹۱۳/ن۶۰۱/ع

 

* “خبرگزاری کتاب ایران“:

برای نخستین بار “نهج البلاغه موضوعی” در بوستان کتاب شکفت

موسسه بوستان كتاب «نهج‌البلاغه موضوعي» را منتشر كرد. در اين اثر براي نخستين بار كلام حضرت علي(ع) در نهج‌البلاغه بر اساس موضوع سخنان ايشان و با توجه به تقدم و تاخر زماني صدور بيانات از سوي ايشان، تدوين و منتشر شد.-

مهدي محدثي، کارشناس ارتباط با مراکز علمی موسسه بوستان کتاب در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، در اين باره اظهار كرد: سخنان امام علي(ع) گهرهايي‌اند كه در كتاب نهج‌البلاغه گردآوري شده‌اند اما تاكنون اين سخنان، نه به صورت موضوعي و نه بر حسب تاريخي تنظيم نشده بودند.
وي با اشاره به اين‌كه با انتشار «نهج‌البلاغه موضوعي» براي نخستين بار سخنان امام علي(ع) بر اساس موضوعات و همچنين با توجه به تقدم و تاخر تاريخي (تاريخ صدور نامه، تاريخ وقوع حادثه، تاريخ بيان كلام) تدوين شده‌اند، گفت: در اين راستا بوستان كتاب اقدام به انتشار «نهج‌البلاغه موضوعي» در ۹ بخش (موضوع) كرده است كه در هر بخش، كلام اميرالمومنين(ع) در سه قسمت خطبه‌ها، نامه‌ها و حكمت‌ها ارايه مي‌شود.
محدثي اضافه كرد: «دوران خلافت و امامت امام علي(ع)، كارنامه سياسي، حوادث جنگ جمل، حوادث جنگ صفين، حكميت و جنگ خوارج، غارات و تحريك سپاه، فتنه بني اميه و مواهب حضرت علي(ع)، كلمات قصار»‌ سرفصل‌ها و موضوعات اصلي اين اثر را تشكيل مي‌دهند.
کارشناس ارتباط با مراکز علمی موسسه بوستان کتاب يادآور شد: تدوين و تنظيم اين اثر توسط حجت‌الاسلام ابراهيم منهاج صورت گرفته است. عنوان كامل اين اثر «نهج‌البلاغه به صورت موضوعي با ترجمه مقابل، فني، ادبي و شرح كلمات مشكل» است و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۹۱ صفحه و به بهاي ۲۰۰۰۰۰ ريال به تازگي توسط بوستان كتاب منتشر شده است.

 

* “روات حدیث“:

نهج البلاغه موضوعی در نمایشگاه کتاب حوزه

 

بوستان کتاب، حضوری چشم‌گیر در دومین نمایشگاه کتاب حوزه داشته و با ایجاد غرفه‌ای اقدام به عرضه کتاب‌های مورد نیاز مخاطبان کرده است.

نهج‌البلاغه موضوعی، یکی از کتاب‌های شاخصی است که توسط این ناشر به چاپ رسیده است ضمن اینکه جلد ششم از مجموعه «اندیشه سیاسی و تربیتی علوی» نیز برای نخستین بار در این نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار دارد.

از دیگر کتاب‌هایی که چاپ نخست آنها توسط بوستان کتاب در دومین نمایشگاه کتاب حوزه عرضه شده‌اند می‌توان به «پژوهشی درباره انجیل و مسیح» و «گناهان و محرمات در اسلام» اشاره کرد.

بوستان کتاب قم چاپ مجموعه‌های ارزشمندی از معارف اسلامی و دینی را در دستور کار دارد که یکی از آنها «معجم تطبیقی فقهی» است و جلد پنجم آن نیز برای نخستین بار چاپ و در این نمایشگاه عرضه شده است.

از دیگر مجموعه‌های مفید و ارزشمند منتشر شده توسط بوستان کتاب قم می‌توان به «فرهنگ قرآن» در ۳۳ جلد اشاره کرد که توسط جمعی از محققان مرکز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی قم به چاپ رسیده و سال گذشته پرفروش‌ترین کتاب این غرفه بوده است.

دایرة المعارف قرآن نیز در بیش از هشت جلد توسط این ناشر موفق در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد، ضمن اینکه برخی از عناوین معرفی شده توسط بوستان کتاب قم به دلیل درخواست بالای مخاطبان هم اکنون به اتمام رسیده و مسئولان غرفه منتظر چاپ‌های جدید هستند تا آنها را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند که از این میان می‌توان به «اخلاق معاشرت» و فروغ ابدیت اشاره کرد که هر یک در تیراژ‌های وسیع، بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته‌اند.

یادآور می‌شود، دومین نمایشگاه کتاب حوزه از ۲۲ تا ۲۷ دی‌ماه در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار می‌شود.

 

* “مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی“:

از سوی موسسه بوستان کتاب منتشر شد

نهج البلاغه موضوعی با ترجمه کامل و شرح کلمات مشکل منتشر شد

 

کتاب نهج البلاغه به صورت موضوعي با ترجمه مقابل و شرح کلمات مشکل به قلم ابراهيم منهاج (دشتي) از سوي مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

سخنان امام علي امير مؤمنان عليه السلام بسان گوهرهاي گران بهايي در نهج البلاغه گرد آوري شده، اما نظم و ترتيبي ندارد؛ نه به صورت موضوعي و به بر حسب تاريخ صدور و حوادث مربوط. هم چنين در موارد بسياري، مفهوم سخن امام عليه السلام براي ما روشن نيست و احتمالات متعدد و ابعاد گوناگوني دارد، براي رفع اين مشکل و دسترسي آسان و صحيح به مطالب اين گنجينه بزرگ، دسته بندي و موضوعي کردن را مي طلبيد که ابراهيم منهاج (دشتي) در کتاب نهج البلاغه موضوعي، به آن پرداخته است.

در اين کتاب سخنان حضرت امير عليه السلام در نهج البلاغه به ۸ بخش و موضوع تقسيم شده است.
بخش اول بياناتي است که به هر نحو به اصل مسئله خلافت و امامت و شرايط و وظايف امام و نحو انعقاد امامت ارتباط دارد.

بخش دوم سيره سياسي و عملي حضرت امام علي عليه السلام که شامل دستورات او به کار گزاران خود، از جمله مالک اشتر در عهد نامه ايشان به اوست.

بخش سوم: بيانات مربوط به فتنه طلحه وزبير و عايشه وجنگ بصره، بخش چهارم بيانات مربوط به فتنه معاويه و جنگ صفين و بخش پنجم بيانات مربوط به جريان حکميت در جنگ صفين و جنگ خوارج را در بر مي گيرد.

بخش ششم بيانات مربوط است به غارات معاويه و سخناني که در مقام توبيخ و تحريک سپاه براي مقابله با آن غارات يا حمله مجدد به معاويه بيان شده است؛

بخش هفتم سخناني است که به آينده سياسي جامعه، بعد از خود، يعني تسلط بني اميه اشاره دارد و سخناني که به عنوان ملاحم معروف شده است.

و بخش هشتم الهيات و مواعظ و بياناتي درباره روش شناخت دين را شامل مي شود.

حکمت ها يا کلمات قصار حضرت امام علي عليه السلام هم در موارد متناسب با بخش هاي هشت گانه آمده و هم در بخش جداگانه در پايان کتاب همراه ترجمه ذکر شده است.

در اين کتاب در موارد معدودي که سخن امام عليه السلام با بيش از يک موضوع ارتباط داشته و تفکيک و تجزيه آن نامناسب يا غير ممکن به نظر رسيده، کل آن سخن، بر حسب نياز، در دو بخش و احيانا سه بخش تکرار شده است.

در بعضي موارد هم که سخن امام عليه السلام مشتمل بر دو موضوع قابل تفکيک بوده، به دو بخش تقسيم شده است.

زندگي نامه مرحوم سيد رضي رحمة الله عليه، گرد آورنده نهج البلاغه و نگاهي به شرايط اجتماعي عصر او، مبنا و معيار گزينش و جمع آوري سخنان امام عليه السلام در نهج البلاغه، عوامل ايجاد شک و ترديد در سند نهج البلاغه، نظرسه شارح بزرگ نهج البلاغه درباره سند آن، نقش کتاب هايي که درباره سند نهج البلاغه تأليف شده است، شرايط استناد به حديث در مسائل عقيدتي ضمن چند مطلب، روش صحيح براي استنباط از مطالب نهج البلاغه و بخشي از وصيت امام علي عليه السلام به امام حسن مجتبي عليه السلام درباره شرايط تحقيق، در مقدمه کتاب آمده است.

در بخشي از اين کتاب که به کلمات قصار امير المؤمنين عليه السلام پرداخته آمده است:« علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرک علي الکذب حيث ينفعک، و أن لا يکون في حديثک فضل عن عملک، و أن تتقي الله في حديث غيرک.

از نشانه ايمان اين است که راست همراه با ضرر را بر دروغ همراه با منفعت، ترجيح دهي و اين که، سخنت بيش از عملت نباشد و اين که، در صحبت از ديگران از خدا بترسي.»

کتاب نهج البلاغه به قلم ابراهيم منهاج (دشتي) در سال۱۳۹۰ با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۱۰۹۶ صفحه با قيمت ۲۰۰۰۰ تومان به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

شماره : ٥٧٦٥٦٦ 

 

* وبلاگ “بنیاد بین المللی نهج البلاغه“:

نهج البلاغه موضوعی منتشر شد

 

موسسه بوستان کتاب قم برای نخستین بار در کشور نهج البلاغه موضوعی را چاپ و در دومین نمایشگاه کتاب حوزه عرضه کرده است. هج البلاغه موضوعی یکی از کتاب‌های شاخصی است که توسط این ناشر به چاپ رسیده است ضمن اینکه جلد ششم از مجموعه “اندیشه سیاسی و تربیتی علوی” نیز برای نخستین بار در این نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار دارد.

از دیگر کتاب‌هایی که چاپ نخست آنها توسط بوستان کتاب در دومین نمایشگاه کتاب حوزه عرضه شده‌اند می‌توان به “پژوهشی درباره انجیل و مسیح” و “گناهان و محرمات در اسلام” اشاره کرد.
بوستان کتاب قم چاپ مجموعه‌های ارزشمندی از معارف اسلامی و دینی را در دستور کار دارد که یکی از آنها “معجم تطبیقی فقهی” است و جلد پنجم آن نیز برای نخستین بار چاپ و در این نمایشگاه عرضه شده است.
از دیگر مجموعه‌های مفید و ارزشمند منتشر شده توسط بوستان کتاب قم می‌توان به «فرهنگ قرآن» در ۳۳ جلد اشاره کرد که توسط جمعی از محققین مرکز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی قم به چاپ رسیده و سال گذشته پرفروش ترین کتاب این غرفه بوده است.
دایرة المعارف قرآن نیز در بیش از هشت جلد توسط این ناشر موفق در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد، ضمن اینکه برخی از عناوین معرفی شده توسط بوستان کتاب قم به دلیل درخواست بالای مخاطبان هم اکنون به اتمام رسیده و مسئولان غرفه منتظر چاپ‌های جدید هستند تا آنها را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند که از این میان می‌توان به “اخلاق معاشرت” و فروغ ابدیت اشاره کرد که هر یک در تیراژ‌های وسیع، بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته اند.

 

 

 

 

 

۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • باسلام بنده مدرس سطح عالی حوزه هستم
  در حال حاضر هر جا جستجو میکنم این نهج البلاغه را نمی یابم
  استدعا دارم در صورت صلاحدید راه دسترسی به این کتاب شریف را برای بنده هموار فرمایید.

  ———————-

  با سلام و آرزوی سلامتی و توفیق

  کتاب خلافت و امامت در نهج البلاغه و همین طور کتاب کارنامه سیاسی امام علی ع در نهج البلاغه توسط نشر نگاه معاصر چاپ و منتشر شده است.

  نهج البلاغه موضوعی چاپ چهارم آن هم توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده است

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آخرین مطالب

فهرست